http://www.brilux.pl http://www.brilux.pl
KONTAKTY
Adres siedziby, na który powinny być wystawiane wszelkie dokumenty księgowe:
BRILUM S.A.
ul. Kłobucka 11
02-699 Warszawa
Adres korespondencyjny na który należy kierować wszelką korespondencję:
BRILUM S.A.
Centrum Logistyczne
ul. Słoneczna 116A
Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno


tel.: +48 (22) 756 64 00
fax: +48 (22) 756 64 10
e-mail: brilum@brilum.pl
Składanie zamówień na produkty w markach ELGO i BRILUM:
e-mail do składania zamówień: order@brilum.pl
fax do składania zamówień: (22) 756-64-20

Telefony:
Działu Obsługi Klientów: (22) 756-64-01
Kierownik Działu Obsługi Klienta: (22) 756-64-15
Zapytania ofertowe:
e-mail: oferty@elgo.pl
tel.: (22) 756-64-75
fax.: (22) 756-64-80
Doradztwo projektowe:
e-mail: projekty@elgo.pl
tel.: (22) 756-64-23
fax.: (22) 756-64-80
Centrum Obsługi Reklamacji:
Centrum Obsługi Reklamacji
ul. Kutnowska 98
09-500 Gostynin

e-mail: reklamacje@brilum.pl
tel.: (24) 235 71 70
fax: (24) 235 25 40
Webmaster: www@brilux.pl